SANCHAYIKA

GOVT MODEL HIGH SCHOOL, SEC – 25, CHANDIGARH

Following students of GMHS 25, Sec – 25, Chd are directed to collect their Sanchayika amount from the school as early as possible.

Pre- Nursery- 2008

S.No           Student’s Name               Father’s Name                   Amount                   Address       

1.                             Priyanka Devi Jaiswal                      Ram Narayan Jaiswal                         240

2.                            Sneha                                                            Vijay Kumar                                             240

3.                           Vivek                                                             Bablu                                                              240

4.                           Sneha                                                            Niwas                                                              240

5.                          Vishal Mishra                                          Vijay Kumar                                              240

6.                          Darshit                                                         Amanpal                                                       240

7.                         Nikhil                                                             Ishwar Singh                                             240

8.                        Manish                                                          Sanjeev Kalara                                           240

9.                        Aditiya                                                          Vipin Kumar                                               240

10.                     Abhi                                                                 Mann Singh                                                 240

11.                   Abhishek                                                        Balram Singh                                              240

 

Nursery

S.No           Student’s Name           Father’s Name                   Amount                   Address       

1.                  Narayan                               Jag Bahadur                         480                             1986, sec – Chd. 9914004720

2.                  Nidhi                                     Vinod Kumar                       480

3.                  Karan Kumar Agri          Khona Nand Agri                300

4.                  Kushal                                  Om Singh                              480

5.                  Arun                                     Pardeep Kumar                  480

6.                  Parveen                               Raj Kumar                            480

7.                  Md. Furqunulla               Sujiyanalla khan                 480

8.                  Saneha                                  Anand Sharma                    240

9.                  Hardeep                               Sati Bahadur                        240

10.               Tun Tun Singh                    Lalit Chander Yadav           240

 

1st

S.No          Student’s Name           Father’s Name                   Amount                   Address

1.                 Reetu                                                                                       1243

2.                 Jyoti Verma                        Deepchand Verma             600                             88A, sec-14 P.U. Campus Chd.

3.                 Dipti                                       Ramesh chand                    600

4.                 Anjali                                     Manoj                                    480

5.                 Tannu                                     Bablu                                     720

6.                 Shital                                      Surinder                                720

7.                 Radhika                                 Sunil Chohan                       720

8.                 Rohit                                      Dharaminder Singh           240                             5 Type – 1, P.U. Campus,Sec-25,

9.                    Shubham Bagri                Satish Kumar                       720                             119, sec-25 Chd.

10.                  Mukesh                              Prem Pal                               720

11.                  Harsh Jain                         Narinder Kumar                 720                             4749, Sec-38 Chd.

12.                  Aman                                  Anil                                         480                             2869, sec-25 Chd.

13.                  Inderjeet Singh               Lt. Rupinder Singh             240

14.                  Haney                                 Krishan Kumar                    240

 

2nd

S.No             Student’s Name          Father’s Name                   Amount                   Address

1.                    Shail Kumar                      Narinder kumar                  480

2.                    Navneet                             Bal Kishan                             480                             1051, sec- 25, Chd.

3.                    Jyoti Mukesh                   Dharamvir                            967

4.                    Deep Shika                        Malkiat Singh                      967

5.                    Manshi                               Anil Kumar                           480                             2869, sec-25,

6.                    Vishal                                 Sunil Kumar                         240

 

3rd

S.No            Student’s Name        Father’s Name                   Amount                   Address

1.                   Gagan Jyoti                     Sh. Nathu Ram                    480                             Type, III # 24 P.U. Campus,Sec- 14, Chd.

2.                   Mannat                             Kanwar Singh                      1229

3.                   Kajal                                  Biran Pal                               240                             # 3518 sec-25 D,

4.                   Sahil                                  Kamlesh                                1229                          # 2042, sec-25,

5.                   Ankit                                 Mange Ram                          1229

6.                   Suraj                                  Vir Sain                                  727

7.                   Avnish                              Rakesh Kumar                     587

8.                   Simranjeet Singh          Sh. Rupinder                        240

 

4th

S.No            Student’s Name        Father’s Name                   Amount                   Address

1.                   Shivam                              Suresh                                   967

2.                   Rahul Kumar                  Narinder Kumar                 480

3.                   Sanjeev                             Naib Singh                            1221

4.                   Suraj Morya                   Rajesh                                    967

 

5th

S.No           Student’s Name       Father’s Name                   Amount                   Address

1.                  Manish Sharma             Ramesh Sharma                 741

 

 

6th

S.No           Student’s Name        Father’s Name                   Amount                   Address

1.                  Rohit Kumar                   Rajesh Kumar                      1529                          # 1649 sec-25

2.                  Rukhsar                                 Nawad Ali                             1212

 

7th

S.No           Student’s Name          Father’s Name                   Amount                   Address

1.                  Sachin chauhan               Sanjay Chauhan                    480

2.                  Raj Kumar                         Rajesh Kumar                         2052

 

 

8th

S.No          Student’s Name           Father’s Name                   Amount                   Address

1.                Pinky                                      Sobhit Ram                          480

2.                Vijay Kumar                       Gurbaksh Singh                  2640

3.                Ashish                                   Mohinder Singh                  2269

4.                Sameer                                  Nathu Ram                           967

5.                Mukesh Kumar                   Lal Chand                              480

6.                Sagar                                      Ramesh Kumar                   967

 

9th

                                                                                                Nil

 

10th

S.No        Student’s Name             Father’s Name                   Amount                   Address

1.               Minakshi                               Prakash Chand                    9671