HOUSES

HOUSES

 

 • SUBHASH  HOUSE

 • SARABHA  HOUSE

 • PATEL  HOUSE

 • LAJPAT HOUSE

 

SUBHASH HOUSE:-

House In charge->   Ms SUPRIYA SAINI

 • Ms. ANURADHA SOOD

 • Ms. SUKHWINDER KAUR

 • KUMARI  NAVNEET

 • Ms BANITA 

 • Mr KESAR SINGH

 • Mr RAVI KUMAR

 • Mr BHUPINDER SINGH

 • Mr NAVJOT SINGH

 • Mr RAJEEV KUMAR

 • Ms KIRAN KUMARI

 • Ms MEENAKSHI

 • Ms NANHI DEVI

 • Ms SONIA

 • Ms SUNITA

 • Ms AMANDEEP 

 • Mr KRISHAN KUMAR

 • Mr ASHOK KUMAR (SSA)

SARABHA HOUSE:-

House In charge-> Ms JASPREET KAUR

 

 • Mr RAVINDER MOHAN

 • Mr. VIJAY KUMAR

 • Ms SUMITRA

 • Ms SARVJIT KAUR

 • Ms PROMILA

 • Ms SONAM

 • Ms SAVITA

 • Ms MOHINI DEVI

 • Ms NEETU

 • Mr RAJESH KUMAR

 • Ms HARPREET

 • Mr PARKASH

 • Mr AMARDEEP

 • Ms MAMTA RANI

 • Mr ARMEET SINGH

 • Ms SUKHWINDER KAUR

PATEL HOUSE:-

House In-charge-> Ms DAVINDER KAUR

 

 • Ms ANITA MAHAJAN

 • Ms MANJIT SINGH

 • Ms NEETU

 • Mr BALWINDER SINGH

 • Mr  BRIJ DUTT

 • Mr RAJESH KUMAR

 • Ms SHEETAL

 • Ms RANI JINDAL

 • Ms SEEMA RANI

 • Mr BHUPINDER SINGH

 • Ms NARENDER KAUR

 • Ms SANGEETA RANA

 • Mr NARESH CHAHAL

 • MS MONIKA SINGH

LAJPAT HOUSE:-

House In-charge-> Mr BALJIT SINGH

 •  Ms. RENU SHARMA

 • Ms SHALINI

 • Mr SATNAM SINGH

 • Mr BALJIT SINGH

 • Ms TRIPTA

 • MS SANGEETA TULI

 • Mr R.P JINDAL

 • Ms MONIKA KUMARI

 • Mr AMARDEEP SINGH

 • Ms MONIKA 

 • Mr ASHOK KUMAR

 • Ms GEETA RANI

 • MS KIRTI SHREE

 • Mr RISHI

 • Ms SUSHMA

 • MS NARESH RANI